Menu Tutup

Kurikulum PDH

BEBAN DAN MASA STUDI

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem SKS. Jumlah keseluruhan SKS termasuk Disertasi untuk menyelesaikan Program Doktor adalah 43 SKS, dengan IPK Minimal 3,00, serta masa studi paling lama 10 Semester

MATA KULIAH