Pembukaan KKN Terpadu, Kerjasama UNSOED dengan TNI (KODAM IV DIPONEGORO)